POTOVANJE...

O MENI IN O BLOGU

Kot specializant integrativne psihoterapije sem pripotoval do točke, ko psihoterapija postaja moj osnovni poklic. Doslej sem aktivno delal v Slovenski vojski, ob tem pa sem sodeloval pri prostovoljnem nudenju učne pomoči mladostnikom in pri izvajanju rejniške dejavnosti. V okviru vojaške službe sem se s težavami odraslih intenzivno srečeval v vlogi poveljnika enote, učitelja v vojaški šoli in strokovnega sodelavca na področju mednarodnega sodelovanja in nazadnje pri vključevanju Natovega centra odličnosti za gorsko bojevanje v mednarodne strukture. Ob delu sem spoznaval, da razumevanje težav in oblikovanje pristnega odnosa zahteva dodatna znanja o delu z ljudmi ter predvsem spoznanja o sebi. To me je spodbudilo k dodatnemu študiju, najprej sem zaključil program propedevtike (Univerza Sigmunda Freuda, Ljubljana), nato pa sem se vključil v študij integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo IPSA, kjer sem izpolnil predpisane pogoje za delo s klienti. Po osnovni izobrazbi sem magister obramboslovja in managementa. Z ženo in dvema otrokoma radi hodimo v naravo, se občasno ukvarjamo s športi, poseben užitek pa meni pomeni fotografija.

 
 
 
K pisanju bloga me vodi več dejavnikov. Prvi je čas, ki ga doslej nisem zaznaval kot možnost. Vrednota, dobrina, kakorkoli ga poimenujemo - običajno ga ljudje pogrešimo ko mine, ko ga imamo na voljo pa včasih nekako ne vemo, kaj z njim početi. Samo biti, obstajati, nam je precej neznano, včasih tudi malce strašljivo. Zanimivo je raziskovati, čemu včasih sami sebi nismo najbolj prijetna družba. Pisanje bloga postaja eno od orodij za raziskovanje samega sebe, lastnega potenciala, in ob tem tudi komunicirati in izmenjevati različne poglede z ljudmi, ki se soočajo s tem področjem.

Psihoterapevtska znanost in stroka sta v svetu že močno uveljavljeni, zato je dostopnost različnih virov relativno enostavna, seveda če nismo omejeni z jezikom in imamo čas za dolgotrajno pregledovanje in izbor vsebin, ki jih potrebujemo. S tem blogom želim prispevati majhen delček tudi v nabor zanimivosti in aktualnih vsebin, ki jih lahko zasledimo v različnih virih. Kratki povzetki objavljenih znanstvenih, strokovnih in poljudnih člankov bodo bralcem lahko predstavljali vir dodatnega znanja, idej ali možnost za odziv.

Tretji dejavnik je dostopnost, odprtost in splošen položaj psihoterapevtske dejavnosti v Sloveniji. Med slovensko javnostjo je ta oblika pomoči še vedno precej neprepoznana kot možnost za dodatno pomoč pri širokem spektru težav, seveda pa je tudi težje dosegljiva, saj finančno lahko predstavlja precejšen zalogaj. Blog morda lahko ponudi tudi lažji vpogled v razumevanje različnih vlog sorodnih poklicev, prispeva k iskanju pomoči za svoje težave in morda celo pri kom spodbudi radovednost za potovanje v raziskovanje lastnega doživljanja.

Spoštovani bralec lahko zase vzame kar mu je všeč in morda ta trenutek potrebuje. Kar mu ni blizu enostavno lahko pusti tam kot je. Če pa želi vplivati in soustvarjati je dobrodošel h komentiranju objav in predlaganju vsebin...           
  

Ni komentarjev: